Hvorfor kan din million ikke arbejde for dig?

 

Danskerne har i gennemsnit en lille million kroner i gemt væk til alder­dommen. Det er verdensrekord i pensioner, som Berlingske Business’ finans­journalist Frederik M. Juel beskriver det i dagens avis. Men vi mangler en klar diskussion af, hvad disse penge må bruges til. I dag høster danskernes 3.600 mia. kr. større eller mindre afkast spredt ud over verdens obligationer, aktier, investeringsforeninger, ejendomme og meget andet langt fra danskernes egen privatøkonomi. Det system er tillige forbundet med store omkostninger til pensionsselskaber, der typisk er lønførende, samt diverse investerings­foreninger.

Men giver det overhovedet mening set ud fra et samfundsperspektiv? For det hører med til historien, at danskerne er et af de mest forgældede folke­færd i verden bl.a. takket være et billigt realkreditsystem. Men det kan ikke lade sig gøre at hæve eller bruge pensionsformuen uden at blive straks­beskattet med 60 procent. Det kunne ellers være meningsfyldt, hvis man kunne låne egne pensionspenge til erstatning for eksempelvis et boliglån i banken til otte-ni procent i rente.

Kun forsvindende få kan investere pensionsformue i egen virksomhed

Men det er en mere alvorlig problemstilling, at formuen kun i mindre grad kan bruges til at investere i egen virksomhed. For Europa halter langt bagefter USA med at skabe nye iværksættere og ikke mindst med risikovillig kapital til dem. Problem­stillinger som både Danmark og EU på højeste plan søger at løse.

I dag må du investere 20 procent af din pensionsopsparing i et ikke-børsnoteret selskab, men kun hvis du ikke ejer mere end 25 procent af det. Tillige skal det mindst være 100.000 kroner, du kan investere på denne måde. Resultatet er, at kun forsvindende få danskere passer ind i de rammer, der gør det muligt at investere i egen forretning med egen pensionsopsparing. Selv om det synes rimeligt og samfundsgavnligt, at det kan lade sig gøre.

Få nu aktiveret de formuer

Der er sikkert vægtige hensyn til danskernes risiko­spredning, ligesom man formentlig har ønsket at forhindre, at nogen trækker pensions­formuen ud til privatforbrug via eget selskab. Men skal vi overleve som rigt samfund, er vi nødt til at aktivere de ressourcer, som er de mest naturlige for den enkelte at investere med. Tillige er der en risiko for, at danskerne mister tilliden til pensionssystemet, fordi mange familier straffes for at spare ekstra op til pension.

Mere lempelige regler for investering af egen pensionsformue bør være en del af dagsordenen for en borgerlig regering. Den danske gælds- og pensionspukkel synes at tilgodese den finansielle sektor mest i form af banker, pensionsselskaber og investeringsfolk.

2 responses to “Hvorfor kan din million ikke arbejde for dig?

  1. Regeringen bør lukke op for at, når os pensionssparere fylder 65 år, så kan en vis procentdel – evt 50% – af vores gæld til realkredit i vores private bolig investeres/indfries med lavere beskattede pensionsmidler, feks 20%.

    Det giver os en chance for at blive siddende i konjukturbestemte, dyrt erhvervede private boliger.

    Det er hul i hovedet, at vi skal betale 60% i skat for penge, vi har opsparet gennem vores arbejdsliv, og således undværet dengang; osse selvom arbejdsgiveren spyttede i kassen.

  2. At reglerne er sådan, skyldes at staten vil sikre sig, at arbejdsmarkedspensionerne og rate-/kapitalpensioner opfylder deres formål ift. Folkepensionens pensionstillæg og boligsikring. Disse ydelser skan over tid
    tid crowdes ud af folks selvopsparing til alderdommen. Og det er milliarder i sparede statslige udgifter, vi snakker om her.

    Men det helt uhyrlige er, at det samtidig er nannystaten, der tænker for os. Gift for iværksætteri. Og gift for danskernes risikoprofil ift. gældsmarkedets udvikling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *